Välkommen till korallrev.se!

Korallrev.se har som syfte att beskriva och diskutera koraller och korallrev, människans behov av dem, varför och hur de är hotade, och vad vi gör och kan göra för att hjälpa dem. Den första versionen av hemsidan publicerades redan våren 2003 som ett gymnasieprojekt på Göteborgs Högre Samskola, men med tiden har innehållet uppdaterats och en omarbetad och betydligt längre version gavs ut under hösten 2007. Våren 2009 utkom så ytterligare en version med ett omarbetat grafiskt gränssnitt och ett flertal mindre uppdateringar av innehållet. Det är planerat att ytterligare uppdateringar av innehållet skall utkomma under slutet av 2009, och att en blog så snart som möjligt skall sättas upp för att mer aktivt följa utvecklingen av världens korallrev.
   Som vanligt går det fortfarande att skicka frågor och synpunkter till korvexe@spray.se.


Kort om uppdelningen av hemsidan

Hemsidan har ett tydligt fokus på människans interaktioner med korallrev; varför vi behöver dem, på vilka sätt de hotas, och vad människan gör och kan göra för att hjälpa dem. Alla dessa delar kan nås från huvudmenyn genom Koraller och korallrev. Dessutom återfinns ett par andra resurser, exempelvis en databas med ett flertal väldetaljerade kartor över världens korallrev och ett par kortare arbeten, genom Fler resurser i huvudmenyn.
   I texten återfinns även ett flertal så kallade inblickar som ger en mer ingående beskrivning av olika problem och processer, men också en inblick i dagens forskning kring världens korallrev. Hittills har dessa främst kommit att handla om Stora Barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust, men det är planerat att fler inblickar skall skrivas som även behandlar andra havsområden. Utöver inblickarna återfinns också flera figurer som skall underlätta förståelsen av texten och ett större antal bilder.

Upp


For international visitors

This website was purposely built to discuss corals and coral reefs in Swedish for Swedish readers. However, there are plans to introduce an English part, and you can read more about these at International visitors, where you will also find addresses to several comprehensive English websites on coral reefs, and further links to my blog, which is written entirely in English.

Upp
Startsidan
Välkommen!

Nyheter och uppdateringar