Sitemap och copyright

Copyright

Alla som besöker och läser innehållet på denna hemsida får kopiera, distribuera och sända samma innehåll så länge det finns en referens till upphovsmannen (Olof Lang, korallrev.se), innehållet inte används för kommersiella ändamål, och ingen förändring eller bearbetning av innehållet äger rum. Med andra ord innebär det att läsare fritt får använda innehållet till skolarbeten, projekt eller liknande användningsområden så länge det finns en hänvisning till källan, innehållet används i ett ickekommersiellt syfte, och läsaren inte bygger vidare på innehållet. Mer finns att läsa under Creative Commons som korallrev.se är licensierad under.

Upp


Sitemap

Startsidan

Välkommen!

Kort om uppdelningen av hemsidan

For international visitors

Nyheter och uppdateringar

Nyheter och statistik

Uppdateringar av innehållet

Sitemap och copyright

Copyright

Sitemap

Startsidan

Koraller och korallrev

Fler resurser

Blog

Källförteckning

Kontakt

International visitors

Recommended links


Koraller och korallrev

Korallers biologi

En introduktion: Nässeldjur

Korallers uppbyggnad

Födostrategier

Sexuell reproduktion

Inblick: Koppar hämmar korallers reproduktion

Förutsättningar för koralltillväxt

De första korallerna

Koraller som föda

Konkurrens mellan koraller

Korallrev: Uppbyggnad, utseende och biologisk mångfald

Ett korallrevs uppbyggnad och livshistoria

Olika sorters korallrev

Strandrev

Barriärrev

Atoller

Övriga strukturer

Områdesuppdelning av ett korallrev

Stranden och tidvattenzonen

Lagunen

Korallrevets ytligaste delar

Korallrevets framsida

Korallrev och biologisk mångfald

Konkurrens på korallrev

Relaterade ekosystem

Sjögräsängar

Mangroveskogar

Interaktioner med korallrev

Betydelsen av korallrev

Fiske

Fiskemetoder

Fångsterna

Handeln med levande fisk och koraller

Hur mycket fiske klarar ett korallrev av?

Akvakultur

Andra produkter från korallrev

Juveler och kuriositeter

Byggnadsmaterial

Korallrev och läkemedel

Turism

Kustskydd

Direkt mänsklig påverkan

Förorening

Historien om Kane'ohe-bukten

Sedimentation

Inblick: Sediment och föroreningar kan påverka Stora Barriärrevets yttre korallrev

Överfiske och destruktiva fiskemetoder

Destruktiva fiskemetoder

Direkt fysiskt påverkan

Reefs at Risk

Globala klimatförändringar och korallblekning

En introduktion: Korallblekning

Korallblekning relaterad till förhöjda vattentemperaturer

Massblekningen 1997-98

Inblick: Korallblekning på Stora Barriärrevet

De biokemiska processerna bakom blekningen

Resistens

Konsekvenserna av korallblekning

Ökad dödlighet bland korallerna

Försämrad reproduktion bland korallerna

Reducerad produktivitet och kalkavlagring

Interaktioner mellan förhöjda vattentemperaturer och andra hot

Fyra möjliga framtida scenarier

Konsekvenserna av korallblekning för andra organismer

Kan inte korallerna anpassa sig?

"Adaptive Bleaching Hypothesis" och acklimatisering

Övriga hot relaterade till globala klimatförändringar

Inblick: Mer om koldioxid, surhet och sänkt aragonitmättnad

Korallsjukdomar

En introduktion: Korallsjukdomar

Vanliga och välkända korallsjukdomar

Black band disease

White band disease

White plague

Dark spots disease

Skeletal anamolies

White pox disease

Yellow blotch/band disease

Mindre vanliga och välkända korallsjukdomar

Red band disease

Bakterieinducerad korallblekning

Skeletal eroding band

Shut-down reaction

Yellow band disease

Pink-line syndrome

Immunitet mot korallsjukdomar

Naturliga och andra hot

Väderrelaterade hot

Sjöborren som försvann

Sjöstjärnan Acanthaster planci

Reglera utbrott av Acanthaster planci

Introducerade arter

Sammansatta störningar

Vad människan gör och kan göra

Traditionsenlig skötsel av korallrev

Juridisk kontroll

Marina skyddsområden

Marina skyddsområden och fiske

Marina skyddsområden och turism

Mångsidigt utnyttjande av marina skyddsområden

Inblick: Stora Barriärrevets bioregioner och "Green Zones"

Internationellt skyddade korallrev

Marina skyddsområden världen över

Andra tillvägagångssätt

Privat ägande

Privata initiativ och oberoende organisationer

Militärt skydd

Konsumenternas roll

Akvakultur och artificiella rev

Restaurering av korallrev genom transplantation av koraller

Integrerade skötselstrategier


Fler resurser

Gamla projekt och skolarbeten

Stora Barriärrevet

Hot mot korallrev i Sydostasien

Korallrev i djuphavet

Kartbank

Världens korallrev

Koralldiversitet

Korallsjukdomar

Korallblekning

Marina skyddsområden


Blog

Blog: The Future of Coral Reefs

The Future of Coral Reefs

Korallrev.se in Media

Recommended blogs

Newsfeed

About the author


Källförteckning

Referenser

Huvudsakliga källor

Elektroniskt material

Övriga källor

Elektroniskt material

Rekommenderade länkar och böcker

Tryckt material

Elektroniskt material


Kontakt

Kontaktformulär

Andra kontaktvägar


Vanliga frågor och svar

Upp

Startsidan
Sitemap och copyright