Nyheter och uppdateringar

Nyheter och statistik

4 februari 2014 Den nya bloggen läggs upp med syftet att sprida korallrev.se, dess innehåll och nya rön kring korallrev ytterligare, men den här gången på engelska. Ni kan besöka bloggen här.

18 januari 2014
Arbetet med att uppdatera Korallrev.se fortsätter, med syftet att göra hemsidan mer användarvänlig. Samtidigt tas nya funktioner och sektioner fram. Exempelvis kommer bloggen att bli en mer aktiv del av Korallrev.se när den väl har blivit tekniskt funktionsduglig, vilket planeras till början av 2014.

21 februari 2010
På grund av en allt störra arbetsbörda utanför hemsidan har jag tyvärr fått skjuta på planerade uppdateringar som skulle ha ägt rum under hösten 2009. Det gäller framför allt referenserna, men även mindre uppdateringar i texten, liksom uppladdningen av fler bilder och illustrationer. Istället finns det en förhoppning om att dessa uppdateringar kommer att äga rum i mars/april 2010. Det finns även planer på att senare i vår göra ytterligare uppdateringar kring framför allt hoten mot korallrev.

3 augusti 2009 Korallrev.se uppdateras med ett nytt gränssnitt. Förhoppningen är att alla funktioner, figurer och texter skall bli mer överskådliga och funktionella i samtliga webläsare och skärminställningar för att underlätta användandet av hemsidan. Däremot har inga större förändringar i texten gjorts, och de flesta figurer och bilder är tagna från den tidigare versionen. Arbetet med att lägga till ytterliga bilder och figurer fortgår kontinuerligt och kommer med största sannolikhet att pågå över sommaren 2009. Har du synpunkter på det nya gränssnittet är du välkommen att skicka ett mail till korvexe[a]spray.se.

1 april 2009 Det har nu gått drygt 15 månader sedan korallrev.se laddades upp för första gången, och jag tänkte därför ge er en överblick över besöksantalet under 2008 och början av 2009. Under 2008 registrerades totalt 15160 besök på hemsidan, vilket ger ett genomsnittligt besöksantal på 41 per dag. Den månad med flest besök var november, och de flesta besök kom från Sverige, även om resten av Europa och USA stod för ett betydande antal besök. Under de tre första månaderna av 2009 registrerades totalt 5606 besök, vilket i genomsnitt är 62 besök per dag. En tydlig trend är att besöksantalet avtar kraftigt under lov och semestrar, och att antalet besökare generellt sett halveras i samband med helger och högtider.

1 oktober 2008 Jag är för tillfället i England och studerar och har därför begränsade möjligheter till att uppdatera hemsidan. Större uppdateringar kommer att ske tidigast våren 2009, och det är planerat att regelbundna uppdateringar kommer att ske först till sommaren eller hösten 2009.

16 april 2008
Jag tänkte bara nämna för intresserade att 2008 har utnämnts till Korallrevets Internationella År, med förhoppningen om att öka medvetenheten om korallrevens värde och betydelse, och vad som hotar dem. Läs mer här.

25 december 2007
Nya korallrev.se läggs för första gången upp, men troligtvis kommer ett flertal nya uppdateringar att göras inom kort. Bland annat saknas förklarande bilder, och referenslistan är ännu inte fullständig.

Upp


Uppdateringar av innehållet

29 maj 2008 Uppdaterade ett par stycken under främst Födostrategier (stycke 1 och 2) och Sexuell reproduktion (stycke 1, 2 och 4). Det var gamla delar som legat kvar sedan 2005 och som behövde en liten ansiktslyftning.

16 mars 2008 Framför allt Resistens reviderades något för att förtydliga svenskan, samtidigt som ny information om de olika typerna av zooxantheller lades till.

25 januari 2008
Sjöstjärnan Acanthaster planci reviderades något för att förtydliga orsakerna till utbrotten av denna sjöstjärna. Även Historien om Kane'ohe-bukten reviderades något för att förtydliga vissa delar.

1 januari 2008
Ett par nya figurer lades in under Korallrev: Uppbyggnad, utseende och biologisk mångfald, samtidigt som mindre textjusteringar gjordes i ett par andra delar.

Upp
Startsidan
Nyheter och uppdateringar